Realizované zakázky


2022 2021 2020 2019 2018 2017

„Odstranění vegetačních prvků – hřbitov Josefov“


2021 - Hřbitov Jaroměř   |   Investor: Město Jaroměř   |   Generální dodavatel: Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

Realizace představovala odstranění zdravotně nezpůsobilých a provozně nebezpečných dřevin.

„Realizace prvků ÚSES v k.ú. Hejtmánkovice“


2021 - Tři lokální biokoridory a jedno lokální biocentrum v k.ú. Hejtmánkovice   |   Investor: Česká republika – Státní pozemkový úřad   |   Generální dodavatel: Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

V rámci zakázky byla prováděna výsadba 2 136 ks keřů, 689 ks stromů a 5 549 ks lesnických sazenic. Součástí realizace bylo i oplocení plochy.

Osvědčení

„Park Březinky, Nové Město nad Metují I. etapa“


2021 - Nové Město nad Metují   |   Investor: Město Nové Město nad Metují   |   Generální dodavatel: Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

V rámci zakázky byly prováděny výsadby stromů, keřů, zatravnění ploch a instalace mobiliáře.

Osvědčení

„Revitalizace lesoparku Šestidomí“


2021 - Trutnov   |   Investor: Město Trutnov   |   Generální dodavatel: Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

V rámci zakázky bylo prováděno kácení dřevin, ošetření stromů, terénní úpravy, odstranění keřů, zhotovení zpevněných ploch a chodníků, výsadby stromů, keřů, zatravnění ploch a instalace mobiliáře a herních prvků.

Osvědčení

„II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují“


2021 - Bohuslavice - Nové Město nad Metují   |   Investor: EUROVIA CS, a.s.   |   Generální dodavatel: Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

V rámci zakázky byla prováděna výsadba 186 ks ovocných stromů podél komunikace II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují.

„Revitalizace zeleně 3. a 4. etapa - sídliště v Hostinném“


2021 - Hostinné   |   Investor: Město Hostinné   |   Generální dodavatel: Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

V rámci zakázky byly prováděny vegetační úpravy - zakládání zeleně, pěstební opatření na stávajících stromech, odstranění starého mobiliáře (sušáky na prádlo) a doplnění mobiliáře nového a repasovaného (lavičky, odpadkové koše, klepač na prádlo, sušáky, výlepová plocha, psí záchody).

Osvědčení

 

„ Stabilizace aleje Kněžny Zaháňské - 3. Etapa“


2021 - Náchod   |   Investor: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace   |   Generální dodavatel: Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

V rámci zakázky bylo provedeno ošetření stromů ve smyslu standardu SPPK A02 004:2019. Na dřevinách byla provedena kontrola a revize stávajících vazeb (17 ks.), dále bylo provedeno 39 ks bezpečnostních dynamických vazeb a 3ks statických podkladnicových vazeb.

Osvědčení

Vyberte si z našich služeb...

Arboristika Návrhy a realizace zahrad Zakládání a údržba zeleně Zemní práce Broukoviště Herní prvky a dřevěné konstrukce Frézování pařezů Štěpkování Přeprava Zimní údržba Greenbus Shop

Péče o zákazníky


Ing. Barbora Filipová

info@arboristika.com
+420 601 169 838
+420 491 814 293

Kde nás najdete


Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

Velké Poříčí 597
549 32 Velké Poříčí

IČ: 27535363
DIČ: CZ27535363
Č.ú.: 43-1755180227/0100

Tvorba webu Unigena